تست اضطراب اجتماعی؛ آیا حضور دیگران شما را عصبی می‌کند؟

تست اضطراب اجتماعی مشخص می‌کند که شما به لحاظ اجتماعی مضطرب هستید یا از امنیت خاطر اجتماعی برخوردارید؟ بسیاری از افراد در پنهان کردن این اضطراب شایع ماهر شده‌اند اما باز هنگام مواجهه با دیگران از دورن دچار تشویش می‌شوند.   کنفرانس ملی الکترونیک | سرویس روانشناسی – رابین ویلیامز کمدین، می‌گوید به رغم این […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies